KPSS Lisans Video Paketi   Matematik Konu listesi
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Anayasa
Sözel Mantık
Geometri

Video ders
Konu videosu : 397 adet
Tekrar videosu : 67 adet
+ Soru videosu : 257 adet

Toplam video : 721 adet

online deneme
Online deneme sınavları
sınava 3 ay kala yapılacaktır.
Deneme sayısı : 3 adet

Soru çözümü
Her ünite sonunda ayrıca
soru çözüm videoları vardır.
Çözülen soru sayısı : 4000 adet

Ders kitabı
Renkli, büyük boy kitap setiniz adresinize aynı gün gönderilir.
Verilen kitap sayısı : 5 adet
 
1   İntibak Eğitimi Konu Mat. zayıf olanlar için hazırlık
2   İntibak Eğitimi Konu Mat. zayıf olanlar için hazırlık
3   İntibak Eğitimi Konu Mat. zayıf olanlar için hazırlık
4   Sayılar-1 Konu Doğal ve Tam Sayılar
5   Sayılar-1 Konu Doğal ve Tam Sayılar
6   Sayılar-1 Konu Tek ve Çift Tam Sayılar
7   Sayılar-1 Konu Pozitif ve Negatif Sayılar
8   Sayılar-1 Soru 1.soru çözüm videosu
9   Sayılar-1 Soru 2.soru çözüm videosu (SÖZ.)
9   Sayılar-1 Soru 3.soru çözüm videosu (SAY.)
10   Sayılar-2 Konu Ardışık Sayılar
11   Sayılar-2 Konu Ardışık Sayılar
12   Sayılar-2 Konu Basamak Analizi
13   Sayılar-2 Konu Basamak Analizi
14   Sayılar-2 Konu Çözümleme
15   Sayılar-2 Soru 1.soru çözüm videosu
16   Sayılar-2 Soru 2.soru çözüm videosu (SÖZ.)
16   Sayılar-2 Soru 3.soru çözüm videosu (SAY.)
17   Sayılar-3 Konu Asal Sayılar
18   Sayılar-3 Konu Aralarında Asal Sayılar
19   Sayılar-3 Konu Faktöriyel
20   Sayılar-3 Soru 1.soru çözüm videosu
21   Sayılar-3 Soru 2.soru çözüm videosu (SÖZ.)
21   Sayılar-3 Soru 3.soru çözüm videosu (SAY.)
22   Bölme-Bölünebilme Konu Bölme, Bölünebilme Kuralları
23   Bölme-Bölünebilme Konu Bölme, Bölünebilme Kuralları
24   Bölme-Bölünebilme Konu Bölme, Bölünebilme Kuralları
25   Bölme-Bölünebilme Soru 1.soru çözüm videosu
26   Bölme-Bölünebilme Soru 2.soru çözüm videosu (SÖZ.)
26   Bölme-Bölünebilme Soru 3.soru çözüm videosu (SAY.)
27   Asal Çarpanlara Ayırma, EBOB-EKOK Konu Asal Çarpanlara Ayırma
28   Asal Çarpanlara Ayırma, EBOB-EKOK Konu Asal Çarpanlara Ayırma
29   Asal Çarpanlara Ayırma, EBOB-EKOK Konu EBOB-EKOK
30   Asal Çarpanlara Ayırma, EBOB-EKOK Konu EBOB-EKOK
31   Asal Çarpanlara Ayırma, EBOB-EKOK Soru 1.soru çözüm videosu
32   Asal Çarpanlara Ayırma, EBOB-EKOK Soru 2.soru çözüm videosu (SÖZ.)
32   Asal Çarpanlara Ayırma, EBOB-EKOK Soru 3.soru çözüm videosu (SAY.)
33   Rasyonel Sayılar Konu Kesir ve Kesir Türleri
34   Rasyonel Sayılar Konu Rasyonel Sayılarda Dört İşlem
35   Rasyonel Sayılar Konu Ondalık Sayılarda Dört İşlem
36   Rasyonel Sayılar Konu Devirli Ondalık Sayılar
37   Rasyonel Sayılar Konu Rasyonel Sayılarda Sıralama
38   Rasyonel Sayılar Soru 1.soru çözüm videosu
39   Rasyonel Sayılar Soru 2.soru çözüm videosu
40   Rasyonel Sayılar Soru 3.soru çözüm videosu
40   Rasyonel Sayılar Soru 4.soru çözüm videosu
41   1.Dereceden Denklemler Konu Bir Bilinmeyenli Denklemler
42   1.Dereceden Denklemler Konu İki Bilinmeyenli Denklemler
43   1.Dereceden Denklemler Soru 1.soru çözüm videosu
44   1.Dereceden Denklemler Soru 2.soru çözüm videosu (SÖZ.)
44   1.Dereceden Denklemler Soru 3.soru çözüm videosu (SAY.)
45   Basit Eşitsizlikler Konu Basit Eşitsilikler
46   Basit Eşitsizlikler Konu Basit Eşitsilikler
47   Basit Eşitsizlikler Soru 1.soru çözüm videosu
48   Basit Eşitsizlikler Soru 2.soru çözüm videosu (SÖZ.)
48   Basit Eşitsizlikler Soru 3.soru çözüm videosu (SAY.)
49   Mutlak Değer Konu Mutlak Değer
50   Mutlak Değer Konu Mutlak Değer
51   Mutlak Değer Konu Mutlak Değer
52   Mutlak Değer Soru 1.soru çözüm videosu
53   Mutlak Değer Soru 2.soru çözüm videosu (SÖZ.)
53   Mutlak Değer Soru 3.soru çözüm videosu (SAY.)
54   Üslü Sayılar Konu Üslü Sayılar
55   Üslü Sayılar Konu Üslü Sayılarda Dört İşlem
56   Üslü Sayılar Konu Üslü Say.Denklemler, Sıralama
57   Üslü Sayılar Soru 1.soru çözüm videosu
58   Üslü Sayılar Soru 2.soru çözüm videosu (SÖZ.)
58   Üslü Sayılar Soru 3.soru çözüm videosu (SAY.)
59   Köklü Sayılar Konu Köklü Sayılar
60   Köklü Sayılar Konu Köklü Sayılarda Dört İşlem
61   Köklü Sayılar Konu Köklü Sayılarda Dört İşlem
62   Köklü Sayılar Konu Köklü Sayılar, Eşlenik
63   Köklü Sayılar Konu İç İçe Kökler, Sıralama, Denklem
64   Köklü Sayılar Soru 1.soru çözüm videosu
65   Köklü Sayılar Soru 2.soru çözüm videosu (SÖZ.)
65   Köklü Sayılar Soru 3.soru çözüm videosu (SAY.)
66   Çarpanlara Ayırma Konu Ortak Paranteze alma, Gruplandırma
67   Çarpanlara Ayırma Konu Özdeşlikler
68   Çarpanlara Ayırma Konu Özdeşlikler
69   Çarpanlara Ayırma Soru 1.soru çözüm videosu
70   Çarpanlara Ayırma Soru 2.soru çözüm videosu (SÖZ.)
70   Çarpanlara Ayırma Soru 3.soru çözüm videosu (SAY.)
71   Oran Orantı Konu Oran Orantı
72   Oran Orantı Konu Orantı Türleri
73   Oran Orantı Konu Aritmetik ve Geometrik Ortalama
74   Oran Orantı Soru 1.soru çözüm videosu
75   Oran Orantı Soru 2.soru çözüm videosu (SÖZ.)
75   Oran Orantı Soru 3.soru çözüm videosu (SAY.)
76   Problemler Konu Sayı-Kesir Problemleri
77   Problemler Konu Sayı-Kesir Problemleri
78   Problemler Konu Yaş Problemleri
79   Problemler Konu Yaş Problemleri
80   Problemler Konu Yüzde Problemleri
81   Problemler Konu Faiz Problemleri
82   Problemler Konu Kar-Zarar Problemleri
83   Problemler Konu Karışım Problemleri
84   Problemler Konu İşçi Problemleri
85   Problemler Konu Havuz Problemleri
86   Problemler Konu Hareket Problemleri
87   Problemler Konu Hareket Problemleri
88   Problemler Soru 1.soru çözüm videosu
89   Problemler Soru 2.soru çözüm videosu
90   Problemler Soru 3.soru çözüm videosu
91   Problemler Soru 4.soru çözüm videosu
92   Problemler Soru 5.soru çözüm videosu
93   Problemler Soru 6.soru çözüm videosu
94   Problemler Soru 7.soru çözüm videosu (SÖZ.)
94   Problemler Soru 8.soru çözüm videosu (SAY.)
95   Problemler Soru 9.soru çözüm videosu (SÖZ.)
95   Problemler Soru 10.soru çözüm videosu (SAY.)
96   Problemler Soru 11.soru çözüm videosu (SÖZ.)
96   Problemler Soru 12.soru çözüm videosu (SAY.)
97   Kümeler Konu Kümelerin Gösterimi ve Çeşitleri
98   Kümeler Konu Kümelerde İşlemler
99   Kümeler Konu Kümelerde İşlem Özellikleri
100   Kümeler Konu Alt Küme
101   Kümeler Konu Küme Problemleri
102   Kümeler Soru 1.soru çözüm videosu
103   Kümeler Soru 2.soru çözüm videosu (SÖZ.)
103   Kümeler Soru 3.soru çözüm videosu (SAY.)
104   Fonksiyonlar Konu Sabit, Birim, Doğrusal Fonksiyon
105   Fonksiyonlar Konu Ters Fonksiyon, Bileşke Fonks.
106   Fonksiyonlar Soru 1.soru çözüm videosu
107   Fonksiyonlar Soru 2.soru çözüm videosu (SÖZ.)
107   Fonksiyonlar Soru 3.soru çözüm videosu (SAY.)
108   İşlem, Modüler Aritmetik Konu İşlem
109   İşlem, Modüler Aritmetik Konu İşlem
110   İşlem, Modüler Aritmetik Soru 1.soru çözüm videosu
111   İşlem, Modüler Aritmetik Soru 2.soru çözüm videosu (SÖZ.)
111   İşlem, Modüler Aritmetik Soru 3.soru çözüm videosu (SAY.)
112   İşlem, Modüler Aritmetik Konu Modüler Aritmetik
113   İşlem, Modüler Aritmetik Konu Modüler Aritmetik
114   İşlem, Modüler Aritmetik Soru 1.soru çözüm videosu
115   İşlem, Modüler Aritmetik Soru 2.soru çözüm videosu (SÖZ.)
115   İşlem, Modüler Aritmetik Soru 3.soru çözüm videosu (SAY.)
116   Permütasyon Konu Permütasyon
117   Permütasyon Konu Permütasyon
118   Permütasyon Soru 1.soru çözüm videosu
119   Permütasyon Soru 2.soru çözüm videosu (SÖZ.)
119   Permütasyon Soru 3.soru çözüm videosu (SAY.)
120   Kombinasyon Konu Kombinasyon
121   Kombinasyon Konu Kombinasyon
122   Kombinasyon Soru 1.soru çözüm videosu
123   Kombinasyon Soru 2.soru çözüm videosu (SÖZ.)
123   Kombinasyon Soru 3.soru çözüm videosu (SAY.)
124   Olasılık Konu Olasılık
125   Olasılık Konu Olasılık
126   Olasılık Soru 1.soru çözüm videosu
127   Olasılık Soru 2.soru çözüm videosu
128   Tablo-Grafik Okuma Konu Tablo ve Grafik
129   Tablo-Grafik Okuma Konu Tablo ve Grafik
130   Tablo-Grafik Okuma Konu Tablo ve Grafik
131   Tablo-Grafik Okuma Soru 1.soru çözüm videosu
132   Tablo-Grafik Okuma Soru 2.soru çözüm videosu
133   Tablo-Grafik Okuma Soru 3.soru çözüm videosu
134   Tablo-Grafik Okuma Soru 4.soru çözüm videosu
135   Tablo-Grafik Okuma Soru 5.soru çözüm videosu
136   Tablo-Grafik Okuma Soru 6.soru çözüm videosu
137   Tablo-Grafik Okuma Soru 7.soru çözüm videosu
138   Tablo-Grafik Okuma Soru 8.soru çözüm videosu
139   Sayısal Mantık Konu Sayısal Mantık
140   Sayısal Mantık Soru 1.soru çözüm videosu
141   Sayısal Mantık Soru 2.soru çözüm videosu
142   Sayısal Mantık Soru 3.soru çözüm videosu
143   Sayısal Mantık Soru 4.soru çözüm videosu
144   Sayısal Mantık Soru 5.soru çözüm videosu
145   Sayısal Mantık Soru 6.soru çözüm videosu
146   Sayısal Mantık Soru 7.soru çözüm videosu
     
Kredi kartıyla vade farkı ödemeden taksitle satın alabilirsiniz.
Havale veya EFT ile %10 indirimli alabilirsiniz.
- Kitap setiniz fiyata dahildir ve kargo ile gönderilecektir.
- Video derslerin tümü, satın alan öğrenciler tarafından
internetten izlenebilir, CD veya flashdisk gönderilmez.
- Satın aldığınız an yandaki videoların tümü açılacaktır.

2020 KPSS Uzaktan Eğitim Kursları

KPSS Uzaktan eğitim veren ders öğretmenleri kimler?

Video derslerde her branştan alanında Türkiye'nin en iyi KPSS öğretmenlerinden eğitim alacaksın. Öğretmenlerimiz şu an Ankara merkezde derslere giren, kitap yazarı olan ve en az 10-15 yıl deneyimli eğitimcilerdir. 

 

KPSS Online kurslar ile yüz yüze kurslardaki KPSS Eğitim ile aynı mı?

Türkçe, Matematik, Geometri, Sayısal Mantık, Sözel Mantık, Tarih, Coğrafya ve Anayasa KPSS Online Dersler:https://www.alfa.com.tr/ her bir ünitenin konu anlatımı aynen sınıf ortamında olduğu gibi detaylı olarak yapılmıştır. Ancak yüz yüze eğitimden farklı olarak KPSS video dersler, öğretmenlerimizin ders notlarının yeniden düzenlenmesiyle oluşturulan infografikli renkli özel slaytlar üzerinden anlatılmıştır. Bu slaytların bir araya getirilmesiyle oluşturulan büyük boy kitap seti sana hediye edilecektir. Böylece videoyu izlerken kitapta bırakılan boşlukları dolduracak, yine kitabının üzerine kendi notlarını alabilecek ve daha sonra konuları kısa sürede tekrar edebileceksin. Ayrıca öğretmenlerimiz her ünitenin sonunda gerek doğru-yanlış ve boşluk doldurma etkinlikleri gerekse seviye seviye soru çözüm videolarıyla ünitelerin genel tekrarlarını senin için zaten yapacaklar. Tüm bu özellikleriyle KPSS Online Kurslar ve soru çözümleri yüz yüze eğitimden kesinlikle daha kapsamlıdır.

 

Matematik Video Derslerinde Sözelci Sayısalcı ayrımı var mı?

Evet, Genel Yetenek ve Genel Kültür online kurs paketimizde; KPSS Lisans Sözel ve Sayısal öğrencileri için KPSS Matematik soru çözüm videoları ayrı ayrı çekilmiştir. Sözel öğrenciler belli seviyeye geldikten sonra sayısalcılar için hazırlanmış bu soru çözüm videolarını da izleyebilir.

 

Sınava 2020 KPSS eğitim seti ile hazırlanmak iyi bir KPSS P3 puanı almak için yeterli mi?

ALFA Akademi tarafından hazırlanan KPSS Uzaktan Eğitim Lisans Paketi, Türkiye'nin en kapsamlı içeriğine sahip, en fazla videodan oluşan setidir. Kurslarda 250-350 derste verilen Lisans GY-GK eğitimi, bu pakette sana 550 video anlatımıyla daha detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Standart bir KPSS kursunda derste çözülen soru sayısı 700'ü geçmezken, eğitim paketimizde ÖSYM formatında tam 4.000 adet soru çözümü yapılacaktır. Eğitim sistemimizde sadece uzaktan eğitim videoları dinlemekle yetinmeyeceksin; dersi sana kargoyla gönderdiğimiz video ders kitaplarından sayfa sayfa takip ederken büyük boy slayt kitabının üzerine notlar alacaksın, öğretmenle birlikte etkinlikler yapacaksın. Dersin sonunda videoyu durdurup pekiştirme sorularını önce kendin çözecek, sonra videoyu tekrar başlatıp öğretmenin çözümüyle kendininkini karşılaştıracaksın. Kısacası sen de derse katılacak, yüz yüze eğitime göre daha çok ders saatinde daha yoğun bir eğitim almış olacaksın. Bu süreçte, farklı yayın evlerine ait birkaç soru bankasını da kendin bitirmen halinde 2020 KPSS sınavına tam olarak hazır hale gelmiş olursun.

 

Alfa Akademi Uzaktan Eğitim Sistemi en iyisi mi?

Sistemimizde öğretmen dersi doğrudan ‘sana özel ders’ verir gibi anlatacak. Yani sanki yan yana oturmuşsunuz da bir konuyu birlikte çalışıyormuşsunuz gibi ‘Buraya dikkat! Önemli! Bu kısımdan her yıl soru çıkıyor’ vb. uyarılarda bulunacak. Sistemimizde "arkadaşlar" yok "arakadaşım" var, "konuları tekrar ediniz" yok "kitabındaki ilgili kısmı doldur, yazarak tekrar et" var. Resmi bir anlatım dili yerine seni yönlendirerek, ödevlendirerek derse daha iyi odaklanmanı sağlayacak; samimi ifadelerle motivasyonunu artıracak bir yaklaşım olacak.  Ayrıca dersler sistematik bir şekilde, 70 adet infografik cetvel kullanılarak, el yazısıyla hazırlanmış kendi özel konu anlatım slaytlarımız üzerinden anlatılacak. Yani ekranda sınıfı, akıllı tahtayı ya da öğretmeni görmeyeceksin; gereksiz yazışma, gürültü, bilgisayarda hazırlanmış siyah beyaz power point slaytları, PDF özetleriyle karşılaşmayacaksın. Videoda sadece, elinde kitap olarak bulunan özel slaytların tam ekran görüntüsü olacak. KPSS Uzaktan Eğitim Sisteminde, hali hazırda Türkiye'nin en iyi çekim yöntemleri kullanıldığı için, ses ve görüntü kalitesi benzerlerinden çok daha iyi olacak.

 

2020 KPSS Uzaktan Eğitim Paketi ne zamana kadar açık kalacak?

Paketimizi satın aldığın an tüm videolar sana açılacak ve 2020 KPSS tarihine kadar KPSS Online Ders Paketi: www.alfa.com.tr internet sitesinden üye girişi yaparak videoların tamamına ulaşabileceksin. Satın aldığın 2020 KPSS video ders paketi içindeki tüm dersleri istediğin kadar tekrar tekrar izleyebilirsin.

 

2020 KPSS Uzaktan Eğitim Kurs Fiyatları nedir?

Her dersin konu anlatımları, genel tekrarları ve soru çözümlerini kapsayan bire bir özel ders formatındaki derslerimiz ve bu derslere ait kitaplar akademi ortamında yüz yüze verilen eğitimlerin yarı fiyatına satın alabilirsiniz. Toplam video sayısını, videoların ses ve görüntü kalitesini dikkate aldığında en uygun KPSS uzaktan eğitim fiyatı ile sahip olacaksın. El yazısıyla hazırlanmış renkli büyük boy ders kitaplarınızı 2 gün içinde kargoyla ücretsiz olarak adresinize gönderiyoruz.

KPSS Lisans Video Paketi içeriği
Anayasa Hukuku
Devlet ve Hükümet Şekilleri
İdare Hukuku
Temel Hak ve Özgürlükler
Temel Hukuk
Uluslararası Örgütler
Yargı
Yasama
Yürütme
Coğrafi Konum
Ekonomik Coğrafya
İklim ve Bitki Örtüsü
Kalkınma Projeleri
Nüfus ve Yerleşme
Yeryüzü Şekilleri
Analitik Geometri
Çember, Daire
Çokgenler, Dörtgenler
Katı Cisimler
Üçgenler, Doğruda Açılar
1.Dereceden Denklemler
Asal Çarpanlara Ayırma, EBOB-EKOK
Basit Eşitsizlikler
Bölme-Bölünebilme
Çarpanlara Ayırma
Fonksiyonlar
İntibak Eğitimi
İşlem, Modüler Aritmetik
Köklü Sayılar
Kombinasyon
Kümeler
Mutlak Değer
Olasılık
Oran Orantı
Permütasyon
Problemler
Rasyonel Sayılar
Sayılar-1
Sayılar-2
Sayılar-3
Sayısal Mantık
Tablo-Grafik Okuma
Üslü Sayılar
Soruların Yapısı
Atatürk ilke ve inkılapları
Beylikten Devlete Osmanlı
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
Dış Politika
İslamiyet Ön.Türk Tarihi
Kurtuluş Savaşı Hazırlık D.
Kurtuluş Savaşı Muharebeler D.
Osmanlı Duraklama Gerileme Dağılma
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
Osmanlı Yükselme Dönemi
Türk İslâm Tarihi
XX.yy. Başlarında Osmanlı
Anlatım Bozuklukları
Anlatım Yöntemleri
Cümle Türleri
Cümlede Anlam
Cümlenin Ögeleri
Eylem Çatısı
Noktalama İşaretleri
Paragrafta Anlam
Ses Bilgisi
Sözcük Türleri
Sözcükte Anlam
Sözcükte Yapı
Sözel Mantık
TÜRKÇE
Yazım Kuralları
Öğretmen Kadromuz
Rehberlik Sinan Güzel
Anayasa Oğuz Helvacı
Coğrafya Mustafa Mervan
Geometri Yılmaz Ceylan
Matematik Erdinç Yıldırım
Matematik Yılmaz Ceylan
Sözel Mantık Yelda Ünal
Tarih Selami Reisoğlu
Türkçe Nihat Özdemiroğlu
   KURUMSAL
Bizi Takip Edin

   ALFA AKADEMİ


EĞİTİMDE 23. YIL
© Telif hakkı 1997-2019 ALFA Bilgi. Tek. Reklam Yay. San. Tic. Ltd.Şti. | Tüm hakları saklıdır.