Alfa Akademi Büyük Logo
EKPSS Lisans Video Paketi
EKPSS Lisans Video Paketi   Türkçe Konu listesi
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Anayasa
Geometri

Video ders
Konu videosu : 392 adet
Tekrar videosu : 66 adet
+ Soru videosu : 185 adet

Toplam video : 643 adet

online deneme
Online deneme sınavları
sınava 3 ay kala yapılacaktır.
Deneme sayısı : 2 adet

Soru çözümü
Her ünite sonunda ayrıca
soru çözüm videoları vardır.
Çözülen soru sayısı : 4000 adet

Ders kitabı
Renkli, büyük boy kitap setiniz adresinize aynı gün gönderilir.
Verilen kitap sayısı : 5 adet
 
  Giriş Videosu canli_sari
1   Sözcükte Anlam Konu Sözcükte Anlam İlişkileri soluk_sari
2   Sözcükte Anlam Konu Sözcükte Anlam İlişkileri soluk_sari
3   Sözcükte Anlam Konu Anlam Olayları (Söz Sanatları) soluk_sari
4   Sözcükte Anlam Konu Anlam Olayları (Söz Sanatları) soluk_sari
5   Sözcükte Anlam Konu Kalıplaşmış Söz ve Söz Öbekleri soluk_sari
6   Sözcükte Anlam Soru 1.soru çözüm videosu soluk_yesil
7   Sözcükte Anlam Soru 2.soru çözüm videosu soluk_yesil
8   Cümlede Anlam Konu Cüm. Anlam İlişkisi, Anlatım soluk_sari
9   Cümlede Anlam Konu Vurgu- Olumluluk- Olumsuzluk soluk_sari
10   Cümlede Anlam Konu İyi Bir Cümlenin Özellikleri soluk_sari
11   Cümlede Anlam Konu Anlamla İlgili Kavramlar soluk_sari
12   Cümlede Anlam Soru 1.soru çözüm videosu soluk_yesil
13   Cümlede Anlam Soru 2.soru çözüm videosu soluk_yesil
14   Anlatım Yöntemleri Konu Anlatım Biçimleri canli_sari
15   Anlatım Yöntemleri Konu Düşünceyi Geliştirme Yolları soluk_sari
16   Anlatım Yöntemleri Soru 1.soru çözüm videosu soluk_yesil
17   Anlatım Yöntemleri Soru 2.soru çözüm videosu soluk_yesil
18   Anlatım Yöntemleri Soru 3.soru çözüm videosu soluk_yesil
19   Paragrafta Anlam Konu Dikkat Edilmesi Gerekenler soluk_sari
20   Paragrafta Anlam Konu Konu- Ana Düşünce Soruları soluk_sari
21   Paragrafta Anlam Konu Yrd.Düşünce, Akış Bozan Cümle soluk_sari
22   Paragrafta Anlam Konu Paragraf Yapısı soluk_sari
23   Paragrafta Anlam Konu Tamamlama, Çoklu Paragraf S. soluk_sari
24   Paragrafta Anlam Soru 1.soru çözüm videosu canli_yesil
25   Paragrafta Anlam Soru 2.soru çözüm videosu soluk_yesil
26   Paragrafta Anlam Soru 3.soru çözüm videosu soluk_yesil
27   Anlatım Bozuklukları Konu Anlamsal Bozukluklar -1 soluk_sari
28   Anlatım Bozuklukları Konu Anlamsal Bozukluklar -2 soluk_sari
29   Anlatım Bozuklukları Konu Yapısal Bozukluklar soluk_sari
30   Anlatım Bozuklukları Soru 1.soru çözüm videosu soluk_yesil
31   Anlatım Bozuklukları Soru 2.soru çözüm videosu soluk_yesil
32   Anlatım Bozuklukları Soru 3.soru çözüm videosu soluk_yesil
33   Ses Bilgisi Konu Ünlülerle İlgili Ses Olayları -1 soluk_sari
34   Ses Bilgisi Konu Ünlülerle İlgili Ses Olayları -2 soluk_sari
35   Ses Bilgisi Konu Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları -1 canli_sari
36   Ses Bilgisi Konu Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları -2 soluk_sari
37   Ses Bilgisi Soru 1.soru çözüm videosu soluk_yesil
38   Ses Bilgisi Soru 2.soru çözüm videosu soluk_yesil
39   Yazım Kuralları Konu Büyük Harf Kullanımı soluk_sari
40   Yazım Kuralları Konu Kısaltma, Sayı, De, Ki, Mi Yazımı soluk_sari
41   Yazım Kuralları Konu Birleşik Kelimeler soluk_sari
42   Yazım Kuralları Soru 1.soru çözüm videosu soluk_yesil
43   Yazım Kuralları Soru 2.soru çözüm videosu soluk_yesil
44   Noktalama İşaretleri Konu Nokta,İki Nokta,Üç Nokta,Virgül soluk_sari
45   Noktalama İşaretleri Konu ; ? - – soluk_sari
46   Noktalama İşaretleri Soru 1.soru çözüm videosu canli_yesil
47   Noktalama İşaretleri Soru 2.soru çözüm videosu soluk_yesil
48   Sözcükte Yapı Konu İsim Çekim Ekleri , Kök, Ek soluk_sari
49   Sözcükte Yapı Konu Fiil Çekim Ekleri, Gövde, Yapı soluk_sari
50   Sözcükte Yapı Soru 1.soru çözüm videosu soluk_yesil
51   Sözcükte Yapı Soru 2.soru çözüm videosu soluk_yesil
52   Sözcük Türleri Konu İsim (Ad) soluk_sari
53   Sözcük Türleri Konu İsim (Ad) Tamlaması soluk_sari
54   Sözcük Türleri Konu Zamir (Adıl) soluk_sari
55   Sözcük Türleri Konu Sıfat (Ön Ad), Sıfat Tamlaması soluk_sari
56   Sözcük Türleri Konu Zarf (Belirteç) soluk_sari
57   Sözcük Türleri Konu Edat (İlgeç), Bağlaç, Ünlem soluk_sari
58   Sözcük Türleri Soru 1.soru çözüm videosu soluk_yesil
59   Sözcük Türleri Soru 2.soru çözüm videosu soluk_yesil
60   Sözcük Türleri Konu Fiil, Ek Fiil (Eylem, Ek Eylem) soluk_sari
61   Sözcük Türleri Soru 1.soru çözüm videosu soluk_yesil
62   Sözcük Türleri Soru 2.soru çözüm videosu soluk_yesil
63   Sözcük Türleri Konu Eylemsi (Fiilimsi) soluk_sari
64   Sözcük Türleri Soru 1.soru çözüm videosu soluk_yesil
65   Sözcük Türleri Soru 2.soru çözüm videosu soluk_yesil
66   Cümlenin Ögeleri Konu Temel Ögeler (Yüklem, Özne) soluk_sari
67   Cümlenin Ögeleri Konu Yardımcı Ögeler - Soru Kalıpları soluk_sari
68   Cümlenin Ögeleri Soru 1.soru çözüm videosu soluk_yesil
69   Cümlenin Ögeleri Soru 2.soru çözüm videosu soluk_yesil
70   Eylem Çatısı Konu Eylem(Fiil) Çatısı soluk_sari
71   Eylem Çatısı Soru 1.soru çözüm videosu soluk_yesil
72   Eylem Çatısı Soru 2.soru çözüm videosu soluk_yesil
73   Cümle Türleri Konu Anlam,Tür,Yer,Yapı Bakımından soluk_sari
74   Cümle Türleri Soru 1.soru çözüm videosu soluk_yesil
75   Cümle Türleri Soru 2.soru çözüm videosu soluk_yesil
     
Kpss Kursu Satınal
Kredi kartıyla vade farkı ödemeden taksitle satın alabilirsiniz.
Havale veya EFT ile %10 indirimli alabilirsiniz.
- Kitap setiniz fiyata dahildir ve kargo ile gönderilecektir.
- Video derslerin tümü, satın alan öğrenciler tarafından
internetten izlenebilir, CD veya flashdisk gönderilmez.
- Satın aldığınız an yandaki videoların tümü açılacaktır.
EKPSS Lisans Video Paketi EKPSS Lisans Video Paketi EKPSS Lisans Video Paketi EKPSS Lisans Video Paketi

2020 EKPSS Lisans Uzaktan Eğitim Kursları Paketi

KPSS Videolarıyla EKPSS videoları arasındaki fark nedir?
EKPSS müfredatında bazı KPSS üniteleri yoktur ve genel olarak KPSS sorularından daha kolay bir sınav yapılıyor. KPSS'ye girenlere 120 soru, EKPSS de ise 60 soru sorulmaktadır. Konuların ünitelere göre dağılımında az da olsa KPSS'den farklılık vardır. İşitme / Genel görme ve İşitme / Zihinsel Engelli olarak 3 farklı gruba sınav yapılmaktadır. Bu paket ik iki grup dikkat alınarak hazırlanmış olsa da Zihinsel engelilerin de sınavında aynı müfredattan soru çıkmaktadır.
Kısacası bu video setinde öğretmenler "EKPSS genel" soru tarzına uygun konu anlatımı yapmakta, çıkmış EKPSS sorularını da ünite sonlarında çözmekte ve sınavda çıkan sorular tarzında ünite sonlarında ayrıca sorular çözmektedir.

Matematik videolarında Sözelci Sayısalcı öğrenciler için ayrı videolar var mı?
Evet, EKPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür video paketinde; Lisans Sözel ve Sayısal öğrencileri için Matematik soru çözüm videoları ayrı çekildi. Sözel öğrenciler belli seviyeye geldikten sonra sayısalcılar için hazırlanmış soru çözümlerini de izleyebilir.

EKPSS Uzaktan Eğitimde her dersin içeriği yüz yüze kurslarda verilen eğitim gibi mi?
Tarih, Coğrafya, Anayasa, Türkçe, Matematik, Geometri, Sayısal Mantık, Sözel Mantık derslerinin her ünitesinin konu anlatımları detaylı olarak yapılmıştır. Her ünitenin sonunda D-Y ve boşluk doldurma etkinlikleriyle ve seviye seviye soru çözümleriyle ünitelerin genel tekrarları yapılmaktadır. Bu eğitim paketi yüz yüze eğitimden daha kapsamlıdır.

Sadece bu video paketi satın almam iyi puan almak için yeterli olur mu?
ALFA Akademi tarafından hazırlanan, çekimleri tamamlanan güncel EKPSS Uzaktan Eğitim videoları Türkiye'nin en kapsamlı içeriğine sahip en fazla videodan oluşan settir. Kurslarda 250-350 derste verilen Lisans GY-GK eğitimi bu pakette 550 video ile daha detaylı anlatılmaktadır. EKPSS kursunda sınıfta çözülen soru sayısı 500'ü geçmez; biz ÖSYM tarzında 4.000 adet soru çözüyoruz. Bu dersleri dinlerken sana kargoyla gönderdiğimiz kitaplardan sayfa sayfa dersi takip edeceksin, not alacaksın, videoyu durdurup soruları önce sen çözüp sonra videoyu tekrar başlatıp öğretmenin çözümünü kontrol edeceksin. Alfa akademi'nin çıkarttğı soru bankasını ve farklı bir yayının soru bankasını da bitirirsen sınava tam hazır hale gelmiş olursun.

Bu paketi ne zamana kadar izleyebilirim?
Online kursu satın aldığın dakikada tüm videolar açılır ve 2020 EKPSS tarihine kadar www.alfa.com.tr sitesinde üye giriş panelinde hep açık olarak kalır. Video dersleri istediğin kadar tekrar tekrar izleyebilirsin.

Sizin uzaktan eğitim sisteminizin artıları nedir?
Öğretmenler sana ÖZEL DERS formatında eğitim verecek: "arkadaşlar" yok "arakadaşım" var, "bu bilgileri yazarak tekrar ediniz" yok "bu bilgileri hemen şuraya yazıp tekrar et" var. Resmi bir anlatım dili değil seni yönlendirerek, ödevlendirerek daha samimi ifadelerle başarılı olmanı sağlayamaya çalışacağız. Türkiye'nin en iyi çekim yöntemlerini kullandığımız için ses ve görüntü kalitesi çok iyi. Sınıfı, akıllı tahtayı ya da öğretmeni görmeyeceksin; Sadece elindeki özel slaytların tam ekran görüntüsü olacak videoda. Dikkatini dağıtacak her şeyi yok ettik. Gereksiz yazışma, gürültü, bilgisayarda hazırlanmış siyah beyaz power point slaytları yok; sadece el yazısıyla 70 adet infografik cetvel kullanılarak hazırlanmış renkli ders görselleri var.

Ders Öğretmenlerimiz nasıl?
Türkiye'nin en iyi E KPSS öğretmenlerinden eğitim alacaksın. 15 yıldan fazla öğretmenlik tecrübesiyle sınıfta tahtaya yazdıklarını infografikli renkli slaytlardan oluşan kitap seti haline getirdiler. Kitabın bazı yerlerinde anahtar kelimeleri boş bıraktılar ki ders anlatımında tek tek tamamlarlar. Sen de dersi dinlerken bizim gönderdiğimiz bu kitaplardaki boşlukları öğretmenle birlikte dolduracaksın.

EKPSS Lisans Video Paketi içeriği
Anayasa Hukuku
Devlet ve Hükümet Şekilleri
İdare Hukuku
Temel Hak ve Özgürlükler
Temel Hukuk
Uluslararası Örgütler
Yargı
Yasama
Yürütme
Coğrafi Konum
Ekonomik Coğrafya
İklim ve Bitki Örtüsü
Kalkınma Projeleri
Nüfus ve Yerleşme
Yeryüzü Şekilleri
Analitik Geometri
Çember, Daire
Çokgenler, Dörtgenler
Katı Cisimler
Üçgenler, Doğruda Açılar
1.Dereceden Denklemler
Asal Çarpanlara Ayırma, EBOB-EKOK
Basit Eşitsizlikler
Bölme-Bölünebilme
Çarpanlara Ayırma
Fonksiyonlar
İntibak Eğitimi
İşlem, Modüler Aritmetik
Köklü Sayılar
Kombinasyon
Kümeler
Mutlak Değer
Olasılık
Oran Orantı
Permütasyon
Problemler
Rasyonel Sayılar
Sayılar-1
Sayılar-2
Sayılar-3
Sayısal Mantık
Tablo-Grafik Okuma
Üslü Sayılar
Atatürk ilke ve inkılapları
Beylikten Devlete Osmanlı
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
Dış Politika
İslamiyet Ön.Türk Tarihi
Kurtuluş Savaşı Hazırlık D.
Kurtuluş Savaşı Muharebeler D.
Osmanlı Duraklama Gerileme Dağılma
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
Osmanlı Yükselme Dönemi
Türk İslâm Tarihi
XX.yy. Başlarında Osmanlı
Anlatım Bozuklukları
Anlatım Yöntemleri
Cümle Türleri
Cümlede Anlam
Cümlenin Ögeleri
Eylem Çatısı
Noktalama İşaretleri
Paragrafta Anlam
Ses Bilgisi
Sözcük Türleri
Sözcükte Anlam
Sözcükte Yapı
Sözel Mantık
Yazım Kuralları
Öğretmen Kadromuz
Rehberlik Sinan Güzel
Anayasa Oğuz Helvacı
Coğrafya Mustafa Mervan
Geometri Yılmaz Ceylan
Matematik Erdinç Yıldırım
Matematik Yılmaz Ceylan
Tarih Selami Reisoğlu
Türkçe Nihat Özdemiroğlu
   KURUMSAL
Bizi Takip Edin

Alfa Akademi YoutubeGri Alfa Akademi FacebookGri Alfa Akademi InstagramGri
   ALFA AKADEMİ


Alfa Akademi LogoGri
EĞİTİMDE 23. YIL
© Telif hakkı 1997-2019 ALFA Bilgi. Tek. Reklam Yay. San. Tic. Ltd.Şti. | Tüm hakları saklıdır.