KPSS Lisans Video Paketi   Türkçe Konu listesi
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Anayasa
Sözel Mantık
Geometri

Video ders
Konu videosu : 397 adet
Tekrar videosu : 67 adet
+ Soru videosu : 257 adet

Toplam video : 721 adet

online deneme
Online deneme sınavları
sınava 3 ay kala yapılacaktır.
Deneme sayısı : 3 adet

Soru çözümü
Her ünite sonunda ayrıca
soru çözüm videoları vardır.
Çözülen soru sayısı : 4000 adet

Ders kitabı
Renkli, büyük boy kitap setiniz adresinize aynı gün gönderilir.
Verilen kitap sayısı : 5 adet
 
  Giriş Videosu
1   Sözcükte Anlam Konu Sözcükte Anlam İlişkileri
2   Sözcükte Anlam Konu Sözcükte Anlam İlişkileri
3   Sözcükte Anlam Konu Anlam Olayları (Söz Sanatları)
4   Sözcükte Anlam Konu Anlam Olayları (Söz Sanatları)
5   Sözcükte Anlam Konu Kalıplaşmış Söz ve Söz Öbekleri
6   Sözcükte Anlam Soru 1.soru çözüm videosu
7   Sözcükte Anlam Soru 2.soru çözüm videosu
8   Cümlede Anlam Konu Cümlede Anlam İlişkisi, Anlatım
9   Cümlede Anlam Konu Vurgu- Olumluluk- Olumsuzluk
10   Cümlede Anlam Konu İyi Bir Cümlenin Özellikleri
11   Cümlede Anlam Konu Anlamla İlgili Kavramlar
12   Cümlede Anlam Soru 1.soru çözüm videosu
13   Cümlede Anlam Soru 2.soru çözüm videosu
14   Anlatım Yöntemleri Konu Anlatım Biçimleri
15   Anlatım Yöntemleri Konu Düşünceyi Geliştirme Yolları
16   Anlatım Yöntemleri Soru 1.soru çözüm videosu
17   Anlatım Yöntemleri Soru 2.soru çözüm videosu
18   Anlatım Yöntemleri Soru 3.soru çözüm videosu
19   Paragrafta Anlam Konu Dikkat Edilmesi Gerekenler
20   Paragrafta Anlam Konu Konu- Ana Düşünce Soruları
21   Paragrafta Anlam Konu Yrd.Düşünce, Akış Bozan Cümle
22   Paragrafta Anlam Konu Paragraf Yapısı
23   Paragrafta Anlam Konu Tamamlama, Çoklu Paragraf S.
24   Paragrafta Anlam Soru 1.soru çözüm videosu
25   Paragrafta Anlam Soru 2.soru çözüm videosu
26   Paragrafta Anlam Soru 3.soru çözüm videosu
27   Anlatım Bozuklukları Konu Anlamsal Bozukluklar -1
28   Anlatım Bozuklukları Konu Anlamsal Bozukluklar -2
29   Anlatım Bozuklukları Konu Yapısal Bozukluklar
30   Anlatım Bozuklukları Soru 1.soru çözüm videosu
31   Anlatım Bozuklukları Soru 2.soru çözüm videosu
32   Anlatım Bozuklukları Soru 3.soru çözüm videosu
33   Ses Bilgisi Konu Ünlülerle İlgili Ses Olayları -1
34   Ses Bilgisi Konu Ünlülerle İlgili Ses Olayları -2
35   Ses Bilgisi Konu Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları -1
36   Ses Bilgisi Konu Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları -2
37   Ses Bilgisi Soru 1.soru çözüm videosu
38   Ses Bilgisi Soru 2.soru çözüm videosu
39   Yazım Kuralları Konu Büyük Harf Kullanımı
40   Yazım Kuralları Konu Kısaltma, Sayı, De, Ki, Mi Yazımı
41   Yazım Kuralları Konu Birleşik Kelimeler
42   Yazım Kuralları Soru 1.soru çözüm videosu
43   Yazım Kuralları Soru 2.soru çözüm videosu
44   Noktalama İşaretleri Konu Nokta,İki Nokta,Üç Nokta,Virgül
45   Noktalama İşaretleri Konu ; ? - –
46   Noktalama İşaretleri Soru 1.soru çözüm videosu
47   Noktalama İşaretleri Soru 2.soru çözüm videosu
48   Sözcükte Yapı Konu İsim Çekim Ekleri , Kök, Ek
49   Sözcükte Yapı Konu Fiil Çekim Ekleri, Gövde, Yapı
50   Sözcükte Yapı Soru 1.soru çözüm videosu
51   Sözcükte Yapı Soru 2.soru çözüm videosu
52   Sözcük Türleri Konu İsim (Ad)
53   Sözcük Türleri Konu İsim (Ad) Tamlaması
54   Sözcük Türleri Konu Zamir (Adıl)
55   Sözcük Türleri Konu Sıfat (Ön Ad), Sıfat Tamlaması
56   Sözcük Türleri Konu Zarf (Belirteç)
57   Sözcük Türleri Konu Edat (İlgeç), Bağlaç, Ünlem
58   Sözcük Türleri Soru 1.soru çözüm videosu
59   Sözcük Türleri Soru 2.soru çözüm videosu
60   Sözcük Türleri Konu Fiil, Ek Fiil (Eylem, Ek Eylem)
61   Sözcük Türleri Soru 1.soru çözüm videosu
62   Sözcük Türleri Soru 2.soru çözüm videosu
63   Sözcük Türleri Konu Eylemsi (Fiilimsi)
64   Sözcük Türleri Soru 1.soru çözüm videosu
65   Sözcük Türleri Soru 2.soru çözüm videosu
66   Cümlenin Ögeleri Konu Temel Ögeler (Yüklem, Özne)
67   Cümlenin Ögeleri Konu Yardımcı Ögeler - Soru Kalıpları
68   Cümlenin Ögeleri Soru 1.soru çözüm videosu
69   Cümlenin Ögeleri Soru 2.soru çözüm videosu
70   Eylem Çatısı Konu Eylem(Fiil) Çatısı
71   Eylem Çatısı Soru 1.soru çözüm videosu
72   Eylem Çatısı Soru 2.soru çözüm videosu
73   Cümle Türleri Konu Anlam,Tür,Yer,Yapı Bakımından
74   Cümle Türleri Soru 1.soru çözüm videosu
75   Cümle Türleri Soru 2.soru çözüm videosu
     
Kredi kartıyla vade farkı ödemeden taksitle satın alabilirsiniz.
Havale veya EFT ile %10 indirimli alabilirsiniz.
- Kitap setiniz fiyata dahildir ve kargo ile gönderilecektir.
- Video derslerin tümü, satın alan öğrenciler tarafından
internetten izlenebilir, CD veya flashdisk gönderilmez.
- Satın aldığınız an yandaki videoların tümü açılacaktır.

2020 KPSS Uzaktan Eğitim Kursları

KPSS Uzaktan eğitim veren ders öğretmenleri kimler?

Video derslerde her branştan alanında Türkiye'nin en iyi KPSS öğretmenlerinden eğitim alacaksın. Öğretmenlerimiz şu an Ankara merkezde derslere giren, kitap yazarı olan ve en az 10-15 yıl deneyimli eğitimcilerdir. 

 

KPSS Online kurslar ile yüz yüze kurslardaki eğitim aynı mı?

Türkçe, Matematik, Geometri, Sayısal Mantık, Sözel Mantık, Tarih, Coğrafya ve Anayasa derslerinde her bir ünitenin konu anlatımı aynen sınıf ortamında olduğu gibi detaylı olarak yapılmıştır. Ancak yüz yüze eğitimden farklı olarak KPSS video dersler, öğretmenlerimizin ders notlarının yeniden düzenlenmesiyle oluşturulan infografikli renkli özel slaytlar üzerinden anlatılmıştır. Bu slaytların bir araya getirilmesiyle oluşturulan büyük boy kitap seti sana hediye edilecektir. Böylece videoyu izlerken kitapta bırakılan boşlukları dolduracak, yine kitabının üzerine kendi notlarını alabilecek ve daha sonra konuları kısa sürede tekrar edebileceksin. Ayrıca öğretmenlerimiz her ünitenin sonunda gerek doğru-yanlış ve boşluk doldurma etkinlikleri gerekse seviye seviye soru çözüm videolarıyla ünitelerin genel tekrarlarını senin için zaten yapacaklar. Tüm bu özellikleriyle KPSS Online Kurslar ve soru çözümleri yüz yüze eğitimden kesinlikle daha kapsamlıdır.

 

Matematik videolarında Sözelci Sayısalcı ayrımı var mı?

Evet, Genel Yetenek ve Genel Kültür online kurs paketimizde; KPSS Lisans Sözel ve Sayısal öğrencileri için Matematik soru çözüm videoları ayrı ayrı çekilmiştir. Sözel öğrenciler belli seviyeye geldikten sonra sayısalcılar için hazırlanmış bu soru çözüm videolarını da izleyebilir.

 

Sınava KPSS eğitim seti ile hazırlanmak iyi bir KPSS P3 puanı almak için yeterli mi?

ALFA Akademi tarafından hazırlanan KPSS Uzaktan Eğitim Lisans Paketi, Türkiye'nin en kapsamlı içeriğine sahip, en fazla videodan oluşan setidir. Kurslarda 250-350 derste verilen Lisans GY-GK eğitimi, bu pakette sana 550 video anlatımıyla daha detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Standart bir KPSS kursunda derste çözülen soru sayısı 700'ü geçmezken, eğitim paketimizde ÖSYM formatında tam 4.000 adet soru çözümü yapılacaktır. Eğitim sistemimizde sadece uzaktan eğitim videoları dinlemekle yetinmeyeceksin; dersi sana kargoyla gönderdiğimiz video ders kitaplarından sayfa sayfa takip ederken büyük boy slayt kitabının üzerine notlar alacaksın, öğretmenle birlikte etkinlikler yapacaksın. Dersin sonunda videoyu durdurup pekiştirme sorularını önce kendin çözecek, sonra videoyu tekrar başlatıp öğretmenin çözümüyle kendininkini karşılaştıracaksın. Kısacası sen de derse katılacak, yüz yüze eğitime göre daha çok ders saatinde daha yoğun bir eğitim almış olacaksın. Bu süreçte, farklı yayın evlerine ait birkaç soru bankasını da kendin bitirmen halinde 2020 KPSS sınavına tam olarak hazır hale gelmiş olursun.

 

Alfa Akademi Uzaktan Eğitim Sistemi en iyisi mi?

Sistemimizde öğretmen dersi doğrudan ‘sana özel ders’ verir gibi anlatacak. Yani sanki yan yana oturmuşsunuz da bir konuyu birlikte çalışıyormuşsunuz gibi ‘Buraya dikkat! Önemli! Bu kısımdan her yıl soru çıkıyor’ vb. uyarılarda bulunacak. Sistemimizde "arkadaşlar" yok "arakadaşım" var, "konuları tekrar ediniz" yok "kitabındaki ilgili kısmı doldur, yazarak tekrar et" var. Resmi bir anlatım dili yerine seni yönlendirerek, ödevlendirerek derse daha iyi odaklanmanı sağlayacak; samimi ifadelerle motivasyonunu artıracak bir yaklaşım olacak.  Ayrıca dersler sistematik bir şekilde, 70 adet infografik cetvel kullanılarak, el yazısıyla hazırlanmış kendi özel konu anlatım slaytlarımız üzerinden anlatılacak. Yani ekranda sınıfı, akıllı tahtayı ya da öğretmeni görmeyeceksin; gereksiz yazışma, gürültü, bilgisayarda hazırlanmış siyah beyaz power point slaytları, PDF özetleriyle karşılaşmayacaksın. Videoda sadece, elinde kitap olarak bulunan özel slaytların tam ekran görüntüsü olacak. KPSS Uzaktan Eğitim Sisteminde, hali hazırda Türkiye'nin en iyi çekim yöntemleri kullanıldığı için, ses ve görüntü kalitesi benzerlerinden çok daha iyi olacak.

 

2020 KPSS Uzaktan Eğitim Paketi ne zamana kadar açık kalacak?

Paketimizi satın aldığın an tüm videolar sana açılacak ve 2020 KPSS tarihine kadar www.alfa.com.tr internet sitesinden üye girişi yaparak videoların tamamına ulaşabileceksin. Satın aldığın 2020 KPSS uzaktan eğitim paketi içindeki tüm dersleri istediğin kadar tekrar tekrar izleyebilirsin.

 

2020 KPSS Uzaktan Eğitim Kurs Fiyatları nedir?

Her dersin konu anlatımları, genel tekrarları ve soru çözümlerini kapsayan bire bir özel ders formatındaki derslerimiz ve bu derslere ait kitaplar akademi ortamında yüz yüze verilen eğitimlerin yarı fiyatına satın alabilirsiniz. Toplam video sayısını, videoların ses ve görüntü kalitesini dikkate aldığında en uygun KPSS uzaktan eğitim fiyatı ile sahip olacaksın. El yazısıyla hazırlanmış renkli büyük boy ders kitaplarınızı 2 gün içinde kargoyla ücretsiz olarak adresinize gönderiyoruz.

KPSS Lisans Video Paketi içeriği
Anayasa Hukuku
Devlet ve Hükümet Şekilleri
İdare Hukuku
Temel Hak ve Özgürlükler
Temel Hukuk
Uluslararası Örgütler
Yargı
Yasama
Yürütme
Coğrafi Konum
Ekonomik Coğrafya
İklim ve Bitki Örtüsü
Kalkınma Projeleri
Nüfus ve Yerleşme
Yeryüzü Şekilleri
Analitik Geometri
Çember, Daire
Çokgenler, Dörtgenler
Katı Cisimler
Üçgenler, Doğruda Açılar
1.Dereceden Denklemler
Asal Çarpanlara Ayırma, EBOB-EKOK
Basit Eşitsizlikler
Bölme-Bölünebilme
Çarpanlara Ayırma
Fonksiyonlar
İntibak Eğitimi
İşlem, Modüler Aritmetik
Köklü Sayılar
Kombinasyon
Kümeler
Mutlak Değer
Olasılık
Oran Orantı
Permütasyon
Problemler
Rasyonel Sayılar
Sayılar-1
Sayılar-2
Sayılar-3
Sayısal Mantık
Tablo-Grafik Okuma
Üslü Sayılar
Soruların Yapısı
Atatürk ilke ve inkılapları
Beylikten Devlete Osmanlı
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
Dış Politika
İslamiyet Ön.Türk Tarihi
Kurtuluş Savaşı Hazırlık D.
Kurtuluş Savaşı Muharebeler D.
Osmanlı Duraklama Gerileme Dağılma
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
Osmanlı Yükselme Dönemi
Türk İslâm Tarihi
XX.yy. Başlarında Osmanlı
Anlatım Bozuklukları
Anlatım Yöntemleri
Cümle Türleri
Cümlede Anlam
Cümlenin Ögeleri
Eylem Çatısı
Noktalama İşaretleri
Paragrafta Anlam
Ses Bilgisi
Sözcük Türleri
Sözcükte Anlam
Sözcükte Yapı
Sözel Mantık
TÜRKÇE
Yazım Kuralları
Öğretmen Kadromuz
Rehberlik Sinan Güzel
Anayasa Oğuz Helvacı
Coğrafya Mustafa Mervan
Geometri Yılmaz Ceylan
Matematik Erdinç Yıldırım
Matematik Yılmaz Ceylan
Sözel Mantık Yelda Ünal
Tarih Selami Reisoğlu
Türkçe Nihat Özdemiroğlu
   KURUMSAL
Bizi Takip Edin

   ALFA AKADEMİ


EĞİTİMDE 23. YIL
© Telif hakkı 1997-2019 ALFA Bilgi. Tek. Reklam Yay. San. Tic. Ltd.Şti. | Tüm hakları saklıdır.