2024 KPSS Lisans Uzaktan Eğitim Kursları
Alfa Akademi Büyük Logo
KPSS Lisans Video ders paketi
KPSS Lisans Video ders paketi   Matematik Konu listesi
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Anayasa
Sözel Mantık
Geometri
KAMP

Video ders
Konu videosu : 410 adet
Tekrar videosu : 110 adet
+ Soru videosu : 253 adet

Toplam video : 773 adet

Deneme sınavları
ÖSYM formatındaki deneme kitapçığı kargoyla gönderilecek.
Deneme sayısı : 10 adet

Soru çözümü
Her ünite sonunda ayrıca
soru çözüm videoları vardır.
Çözülen soru sayısı : 4000 adet

Ders kitapları
Renkli, büyük boy kitap setiniz adresinize aynı gün gönderilir.
Verilen kitap sayısı : 5 adet
 
  Giriş Videosu canli_sari
  KPSS Rehberlik canli_sari
1   İntibak Eğitimi Konu Mat. zayıf olanlar için hazırlık canli_sari
2   İntibak Eğitimi Konu Mat. zayıf olanlar için hazırlık soluk_sari
3   İntibak Eğitimi Konu Mat. zayıf olanlar için hazırlık soluk_sari
4   Sayılar-1 Konu Doğal ve Tam Sayılar soluk_sari
5   Sayılar-1 Konu Doğal ve Tam Sayılar soluk_sari
6   Sayılar-1 Konu Tek ve Çift Tam Sayılar soluk_sari
7   Sayılar-1 Konu Pozitif ve Negatif Sayılar soluk_sari
8   Sayılar-1 Soru 1.soru çözüm videosu canli_yesil
9   Sayılar-1 Soru 2.soru çözüm videosu (SÖZ.) soluk_yesil
9   Sayılar-1 Soru 3.soru çözüm videosu (SAY.) soluk_yesil
10   Sayılar-2 Konu Ardışık Sayılar soluk_sari
11   Sayılar-2 Konu Ardışık Sayılar soluk_sari
12   Sayılar-2 Konu Basamak Analizi canli_sari
13   Sayılar-2 Konu Basamak Analizi soluk_sari
14   Sayılar-2 Konu Çözümleme soluk_sari
15   Sayılar-2 Soru 1.soru çözüm videosu soluk_yesil
16   Sayılar-2 Soru 2.soru çözüm videosu (SÖZ.) soluk_yesil
16   Sayılar-2 Soru 3.soru çözüm videosu (SAY.) soluk_yesil
17   Sayılar-3 Konu Asal Sayılar soluk_sari
18   Sayılar-3 Konu Aralarında Asal Sayılar soluk_sari
19   Sayılar-3 Konu Faktöriyel soluk_sari
20   Sayılar-3 Soru 1.soru çözüm videosu soluk_yesil
21   Sayılar-3 Soru 2.soru çözüm videosu (SÖZ.) soluk_yesil
21   Sayılar-3 Soru 3.soru çözüm videosu (SAY.) soluk_yesil
22   Bölme-Bölünebilme Konu Bölme, Bölünebilme Kuralları soluk_sari
23   Bölme-Bölünebilme Konu Bölme, Bölünebilme Kuralları soluk_sari
24   Bölme-Bölünebilme Konu Bölme, Bölünebilme Kuralları soluk_sari
25   Bölme-Bölünebilme Soru 1.soru çözüm videosu soluk_yesil
26   Bölme-Bölünebilme Soru 2.soru çözüm videosu (SÖZ.) soluk_yesil
26   Bölme-Bölünebilme Soru 3.soru çözüm videosu (SAY.) soluk_yesil
27   Asal Çarpanlara Ayırma, EBOB-EKOK Konu Asal Çarpanlara Ayırma soluk_sari
28   Asal Çarpanlara Ayırma, EBOB-EKOK Konu Asal Çarpanlara Ayırma soluk_sari
29   Asal Çarpanlara Ayırma, EBOB-EKOK Konu EBOB-EKOK soluk_sari
30   Asal Çarpanlara Ayırma, EBOB-EKOK Konu EBOB-EKOK soluk_sari
31   Asal Çarpanlara Ayırma, EBOB-EKOK Soru 1.soru çözüm videosu soluk_yesil
32   Asal Çarpanlara Ayırma, EBOB-EKOK Soru 2.soru çözüm videosu (SÖZ.) soluk_yesil
32   Asal Çarpanlara Ayırma, EBOB-EKOK Soru 3.soru çözüm videosu (SAY.) soluk_yesil
33   Rasyonel Sayılar Konu Kesir ve Kesir Türleri soluk_sari
34   Rasyonel Sayılar Konu Rasyonel Sayılarda Dört İşlem soluk_sari
35   Rasyonel Sayılar Konu Ondalık Sayılarda Dört İşlem soluk_sari
36   Rasyonel Sayılar Konu Devirli Ondalık Sayılar soluk_sari
37   Rasyonel Sayılar Konu Rasyonel Sayılarda Sıralama soluk_sari
38   Rasyonel Sayılar Soru 1.soru çözüm videosu soluk_yesil
39   Rasyonel Sayılar Soru 2.soru çözüm videosu soluk_yesil
40   Rasyonel Sayılar Soru 3.soru çözüm videosu soluk_yesil
40   Rasyonel Sayılar Soru 4.soru çözüm videosu soluk_yesil
41   1.Dereceden Denklemler Konu Bir Bilinmeyenli Denklemler soluk_sari
42   1.Dereceden Denklemler Konu İki Bilinmeyenli Denklemler soluk_sari
43   1.Dereceden Denklemler Soru 1.soru çözüm videosu soluk_yesil
44   1.Dereceden Denklemler Soru 2.soru çözüm videosu (SÖZ.) soluk_yesil
44   1.Dereceden Denklemler Soru 3.soru çözüm videosu (SAY.) soluk_yesil
45   Basit Eşitsizlikler Konu Basit Eşitsizlikler soluk_sari
46   Basit Eşitsizlikler Konu Basit Eşitsizlikler soluk_sari
47   Basit Eşitsizlikler Soru 1.soru çözüm videosu soluk_yesil
48   Basit Eşitsizlikler Soru 2.soru çözüm videosu (SÖZ.) soluk_yesil
48   Basit Eşitsizlikler Soru 3.soru çözüm videosu (SAY.) soluk_yesil
49   Mutlak Değer Konu Mutlak Değer soluk_sari
50   Mutlak Değer Konu Mutlak Değer soluk_sari
51   Mutlak Değer Konu Mutlak Değer soluk_sari
52   Mutlak Değer Soru 1.soru çözüm videosu soluk_yesil
53   Mutlak Değer Soru 2.soru çözüm videosu (SÖZ.) soluk_yesil
53   Mutlak Değer Soru 3.soru çözüm videosu (SAY.) soluk_yesil
54   Üslü Sayılar Konu Üslü Sayılar soluk_sari
55   Üslü Sayılar Konu Üslü Sayılarda Dört İşlem soluk_sari
56   Üslü Sayılar Konu Üslü Say.Denklemler, Sıralama soluk_sari
57   Üslü Sayılar Soru 1.soru çözüm videosu soluk_yesil
58   Üslü Sayılar Soru 2.soru çözüm videosu (SÖZ.) soluk_yesil
58   Üslü Sayılar Soru 3.soru çözüm videosu (SAY.) soluk_yesil
59   Köklü Sayılar Konu Köklü Sayılar soluk_sari
60   Köklü Sayılar Konu Köklü Sayılarda Dört İşlem soluk_sari
61   Köklü Sayılar Konu Köklü Sayılarda Dört İşlem soluk_sari
62   Köklü Sayılar Konu Köklü Sayılar, Eşlenik soluk_sari
63   Köklü Sayılar Konu İç İçe Kökler, Sıralama, Denklem soluk_sari
64   Köklü Sayılar Soru 1.soru çözüm videosu soluk_yesil
65   Köklü Sayılar Soru 2.soru çözüm videosu (SÖZ.) soluk_yesil
65   Köklü Sayılar Soru 3.soru çözüm videosu (SAY.) soluk_yesil
66   Çarpanlara Ayırma Konu Ortak Paranteze alma, Gruplandırma soluk_sari
67   Çarpanlara Ayırma Konu Özdeşlikler soluk_sari
68   Çarpanlara Ayırma Konu Özdeşlikler soluk_sari
69   Çarpanlara Ayırma Soru 1.soru çözüm videosu soluk_yesil
70   Çarpanlara Ayırma Soru 2.soru çözüm videosu (SÖZ.) soluk_yesil
70   Çarpanlara Ayırma Soru 3.soru çözüm videosu (SAY.) soluk_yesil
71   Oran Orantı Konu Oran Orantı soluk_sari
72   Oran Orantı Konu Orantı Türleri soluk_sari
73   Oran Orantı Konu Aritmetik ve Geometrik Ortalama soluk_sari
74   Oran Orantı Soru 1.soru çözüm videosu soluk_yesil
75   Oran Orantı Soru 2.soru çözüm videosu (SÖZ.) soluk_yesil
75   Oran Orantı Soru 3.soru çözüm videosu (SAY.) soluk_yesil
76   Problemler Konu Sayı-Kesir Problemleri soluk_sari
77   Problemler Konu Sayı-Kesir Problemleri soluk_sari
78   Problemler Konu Yaş Problemleri soluk_sari
79   Problemler Konu Yaş Problemleri soluk_sari
80   Problemler Konu Yüzde Problemleri soluk_sari
81   Problemler Konu Faiz Problemleri soluk_sari
82   Problemler Konu Kar-Zarar Problemleri soluk_sari
83   Problemler Konu Karışım Problemleri soluk_sari
84   Problemler Konu İşçi Problemleri soluk_sari
85   Problemler Konu Havuz Problemleri soluk_sari
86   Problemler Konu Hareket Problemleri soluk_sari
87   Problemler Konu Hareket Problemleri soluk_sari
88   Problemler Soru 1.soru çözüm videosu soluk_yesil
89   Problemler Soru 2.soru çözüm videosu soluk_yesil
90   Problemler Soru 3.soru çözüm videosu soluk_yesil
91   Problemler Soru 4.soru çözüm videosu soluk_yesil
92   Problemler Soru 5.soru çözüm videosu soluk_yesil
93   Problemler Soru 6.soru çözüm videosu soluk_yesil
94   Problemler Soru 7.soru çözüm videosu (SÖZ.) soluk_yesil
94   Problemler Soru 8.soru çözüm videosu (SAY.) soluk_yesil
95   Problemler Soru 9.soru çözüm videosu (SÖZ.) soluk_yesil
95   Problemler Soru 10.soru çözüm videosu (SAY.) soluk_yesil
96   Problemler Soru 11.soru çözüm videosu (SÖZ.) soluk_yesil
96   Problemler Soru 12.soru çözüm videosu (SAY.) soluk_yesil
97   Kümeler Konu Kümelerin Gösterimi ve Çeşitleri soluk_sari
98   Kümeler Konu Kümelerde İşlemler soluk_sari
99   Kümeler Konu Kümelerde İşlem Özellikleri soluk_sari
100   Kümeler Konu Alt Küme soluk_sari
101   Kümeler Konu Küme Problemleri soluk_sari
102   Kümeler Soru 1.soru çözüm videosu soluk_yesil
103   Kümeler Soru 2.soru çözüm videosu (SÖZ.) soluk_yesil
103   Kümeler Soru 3.soru çözüm videosu (SAY.) soluk_yesil
104   Fonksiyonlar Konu Sabit, Birim, Doğrusal Fonksiyon soluk_sari
105   Fonksiyonlar Konu Ters Fonksiyon, Bileşke Fonks. soluk_sari
106   Fonksiyonlar Soru 1.soru çözüm videosu soluk_yesil
107   Fonksiyonlar Soru 2.soru çözüm videosu (SÖZ.) soluk_yesil
107   Fonksiyonlar Soru 3.soru çözüm videosu (SAY.) soluk_yesil
108   İşlem, Modüler Aritmetik Konu İşlem soluk_sari
109   İşlem, Modüler Aritmetik Konu İşlem soluk_sari
110   İşlem, Modüler Aritmetik Soru 1.soru çözüm videosu soluk_yesil
111   İşlem, Modüler Aritmetik Soru 2.soru çözüm videosu (SÖZ.) soluk_yesil
111   İşlem, Modüler Aritmetik Soru 3.soru çözüm videosu (SAY.) soluk_yesil
112   İşlem, Modüler Aritmetik Konu Modüler Aritmetik soluk_sari
113   İşlem, Modüler Aritmetik Konu Modüler Aritmetik soluk_sari
114   İşlem, Modüler Aritmetik Soru 1.soru çözüm videosu soluk_yesil
115   İşlem, Modüler Aritmetik Soru 2.soru çözüm videosu (SÖZ.) soluk_yesil
115   İşlem, Modüler Aritmetik Soru 3.soru çözüm videosu (SAY.) soluk_yesil
116   Permütasyon Konu Permütasyon soluk_sari
117   Permütasyon Konu Permütasyon soluk_sari
118   Permütasyon Soru 1.soru çözüm videosu soluk_yesil
119   Permütasyon Soru 2.soru çözüm videosu (SÖZ.) soluk_yesil
119   Permütasyon Soru 3.soru çözüm videosu (SAY.) soluk_yesil
120   Kombinasyon Konu Kombinasyon soluk_sari
121   Kombinasyon Konu Kombinasyon soluk_sari
122   Kombinasyon Soru 1.soru çözüm videosu soluk_yesil
123   Kombinasyon Soru 2.soru çözüm videosu (SÖZ.) soluk_yesil
123   Kombinasyon Soru 3.soru çözüm videosu (SAY.) soluk_yesil
124   Olasılık Konu Olasılık soluk_sari
125   Olasılık Konu Olasılık soluk_sari
126   Olasılık Soru 1.soru çözüm videosu soluk_yesil
127   Olasılık Soru 2.soru çözüm videosu soluk_yesil
128   Tablo-Grafik Okuma Konu Tablo ve Grafik soluk_sari
129   Tablo-Grafik Okuma Konu Tablo ve Grafik soluk_sari
130   Tablo-Grafik Okuma Konu Tablo ve Grafik soluk_sari
131   Tablo-Grafik Okuma Soru 1.soru çözüm videosu soluk_yesil
132   Tablo-Grafik Okuma Soru 2.soru çözüm videosu soluk_yesil
133   Tablo-Grafik Okuma Soru 3.soru çözüm videosu soluk_yesil
134   Tablo-Grafik Okuma Soru 4.soru çözüm videosu soluk_yesil
135   Tablo-Grafik Okuma Soru 5.soru çözüm videosu soluk_yesil
136   Tablo-Grafik Okuma Soru 6.soru çözüm videosu soluk_yesil
137   Tablo-Grafik Okuma Soru 7.soru çözüm videosu soluk_yesil
138   Tablo-Grafik Okuma Soru 8.soru çözüm videosu soluk_yesil
139   Sayısal Mantık Konu Sayısal Mantık soluk_sari
140   Sayısal Mantık Soru 1.soru çözüm videosu soluk_yesil
141   Sayısal Mantık Soru 2.soru çözüm videosu soluk_yesil
142   Sayısal Mantık Soru 3.soru çözüm videosu soluk_yesil
143   Sayısal Mantık Soru 4.soru çözüm videosu soluk_yesil
144   Sayısal Mantık Soru 5.soru çözüm videosu soluk_yesil
145   Sayısal Mantık Soru 6.soru çözüm videosu soluk_yesil
146   Sayısal Mantık Soru 7.soru çözüm videosu soluk_yesil
     
Kpss Kursu Satınal
Kredi kartıyla vade farkı ödemeden taksitle satın alabilirsiniz.
Havale veya EFT ile %10 indirimli alabilirsiniz.
- Kitap setiniz fiyata dahildir ve kargo ile gönderilecektir.
- Video derslerin tümü, satın alan öğrenciler tarafından
internetten izlenebilir, CD veya flashdisk gönderilmez.
- Satın aldığınız an yandaki videoların tümü açılacaktır.
KPSS Lisans Video ders paketi KPSS Lisans Video ders paketi KPSS Lisans Video ders paketi KPSS Lisans Video ders paketi KPSS Lisans Video ders paketi

2024 KPSS Lisans Uzaktan Eğitim Kursları

KPSS Video Paketin içeriği nedir?
- 5 adet KPSS konu kitabı-Renkli baskı (Ücretsiz kargolanacak),
- 10 adet deneme (Ücretsiz kargolanacak),
- 770 kayıtlı video ders. Özel ders formatında stüdyo ortamında çekildi. (Hemen izleyebileceksiniz),
- 4.000 adet soru çözümü
- Sınav öncesi Canlı kamp dersleri,
- Kişiye özel ders çalışma programı, tercih rehberliği ve eğitim koçluğu

KPSS Uzaktan eğitim veren ders öğretmenleri kimler?

Video derslerde her branştan alanında Türkiye'nin en iyi KPSS öğretmenlerinden eğitim alacaksın. Öğretmenlerimiz şu an KPSS Lisans uzaktan eğitim Ankara merkezdeki derslere giren, kitap yazarı olan ve en az 17 yıl deneyimli eğitimcilerdir.  

KPSS Online kurslar ile yüz yüze kurslardaki KPSS Eğitimi aynı mı?

Türkçe, Matematik, Geometri, Sayısal Mantık, Sözel Mantık, Tarih, Coğrafya ve Anayasa KPSS online dersler https://www.alfa.com.tr/ sitesinde her bir ünitenin konu anlatımı aynen sınıf ortamında olduğu gibi detaylı olarak yapılmıştır. Ancak yüz yüze eğitimden farklı olarak KPSS video dersler, öğretmenlerimizin ders notları yeniden düzenlenerek oluşturmuş infografikli renkli özel slaytlar üzerinden anlatıldı. Bu slaytların bir araya getirilmesiyle oluşturulan büyük boy kitap seti sana ücretsiz gönderilecektir. Böylece videoyu izlerken kitapta bırakılan boşlukları öğretmenle birlikte dolduracak, yine kitabının üzerine kendi notlarını alabilecek ve daha sonra konuları bu kitaplarla kısa sürede genel tekrar yapabileceksin. Ayrıca öğretmenlerimiz her ünitenin sonunda gerek doğru-yanlış ve boşluk doldurma etkinlikleri gerekse seviye seviye soru çözüm videolarıyla ünitelerin genel tekrarlarını senin için zaten yapacaklar. Tüm bu özellikleriyle KPSS Online Kurslar ve soru çözümleri yüz yüze eğitimden kesinlikle daha kapsamlıdır.

 

Neden CANLI ders yerine KAYITLI video ders paketi alayım?

Canlı dersler belirli gün ve saatlerde yapılır. Canlı derslerde konu anlatımı kayıtlı videlara göre katılanların soruları ve bazen de gereksiz muhabbetlerden dolayı daha uzun sürer. Eğer tüm canlı derslere saatinde katılamayacaksanız veya katılsanız da zaman kaybı yaşamak istemiyorsanız kesinlikle "Kayıtlı video paketi"ni almalısınız. Kayıtlı KPSS Lisans video paketini istediğiniz zaman istediğiniz hızda ilerleyebilirsiniz. Zaten özel ders formatında olan videoları hızlandırarak soru çözmeye daha çok zaman ayırabilirsiniz.  Canlı derslerde diğer öğrencilerin sorduğu sorular belki size kolay gelecek ama öğretmen mecburen çözeceği için size zaman kaybı olacaktır. Canlı derslerdeki gereksiz muhabbetler bazen sizin motivasyonunuzu düşerebilir. 

 

Matematik Video Derslerinde Sözelci Sayısalcı ayrımı var mı?

Evet, Genel Yetenek ve Genel Kültür online kurs paketimizde; KPSS Lisans Sözel ve Sayısal öğrencileri için KPSS Matematik soru çözüm videoları ayrı ayrı çekilmiştir. Sözel öğrenciler belli seviyeye geldikten sonra sayısalcılar için hazırlanmış bu soru çözüm videolarını da izleyebilir.

 

Sınava 2024 KPSS eğitim seti ile hazırlanmak iyi bir KPSS P3 puanı almak için yeterli mi?

ALFA Akademi tarafından hazırlanan KPSS Uzaktan Eğitim Lisans Paketi, Türkiye'nin en kapsamlı içeriğine sahip, en fazla videodan oluşan setidir. Kurslarda 250-350 derste verilen Lisans GY-GK eğitimi, bu pakette sana 770 video dersle daha detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Standart bir KPSS kursunda derste çözülen soru sayısı 700'ü geçmezken, eğitim paketimizde ÖSYM formatında tam 4.000 adet soru çözümü yapılacaktır. Eğitim sistemimizde sadece uzaktan eğitim videoları dinlemekle yetinmeyeceksin; dersi sana kargoyla gönderdiğimiz video ders kitaplarından sayfa sayfa takip ederken büyük boy slayt kitabının üzerine notlar alacaksın, öğretmenle birlikte etkinlikler yapacaksın. Dersin sonunda videoyu durdurup pekiştirme sorularını önce kendin çözecek, sonra videoyu tekrar başlatıp öğretmenin çözümüyle kendininkini karşılaştıracaksın. Kısacası sen de derse katılacak, yüz yüze eğitime göre daha çok ders saatinde daha yoğun bir eğitim almış olacaksın. Bu süreçte, farklı yayın evlerine ait birkaç soru bankasını da kendin bitirmen halinde 2024 KPSS sınavına tam olarak hazır hale gelmiş olursun.

 

Alfa Akademi KPSS Lisans Uzaktan Eğitim Sistemi en iyisi mi?

Sistemimizde öğretmen dersi doğrudan ‘sana özel ders’ verir gibi anlatacak. Yani sanki yan yana oturmuşsunuz da bir konuyu birlikte çalışıyormuşsunuz gibi ‘Buraya dikkat! Önemli! Bu kısımdan her yıl soru çıkıyor’ vb. uyarılarda bulunacak. Sistemimizde "arkadaşlar" yok "arkadaşım" var, "konuları tekrar ediniz" yok "kitabındaki ilgili kısmı doldur, yazarak tekrar et" var. Resmi bir anlatım dili yerine seni yönlendirerek, ödevlendirerek derse daha iyi odaklanmanı sağlayacak; samimi ifadelerle motivasyonunu artıracak bir yaklaşım olacak.  Ayrıca dersler sistematik bir şekilde, 70 adet infografik cetvel kullanılarak, el yazısıyla hazırlanmış kendi özel konu anlatım slaytlarımız üzerinden anlatılacak. Yani ekranda sınıfı, akıllı tahtayı ya da öğretmeni görmeyeceksin; gereksiz yazışma, gürültü, bilgisayarda hazırlanmış siyah beyaz power point slaytları, PDF özetleriyle karşılaşmayacaksın. Videoda sadece, elinde kitap olarak bulunan özel slaytların tam ekran görüntüsü olacak. KPSS Uzaktan Eğitim Sisteminde, hali hazırda Türkiye'nin en iyi çekim yöntemleri kullanıldığı için, ses ve görüntü kalitesi benzerlerinden çok daha iyi olacak.

 

2024 KPSS Uzaktan Eğitim Paketi ne zamana kadar açık kalacak?

Paketimizi satın aldığın an tüm videolar sana açılacak ve 2024 KPSS tarihine kadar KPSS Online Ders Paketi: www.alfa.com.tr internet sitesinden üye girişi yaparak videoların tamamına ulaşabileceksin. Satın aldığın 2024 KPSS video ders paketi içindeki tüm dersleri istediğin kadar tekrar tekrar izleyebilirsin.

 

2024 KPSS Uzaktan Eğitim Kurs Fiyatları nedir?

Her dersin konu anlatımları, genel tekrarları ve soru çözümlerini kapsayan bire bir özel ders formatındaki derslerimiz ve bu derslere ait kitaplar akademi ortamında yüz yüze verilen eğitimlerin 1/4 fiyatına satın alabilirsiniz. Toplam video sayısını, videoların ses ve görüntü kalitesini dikkate aldığında en uygun KPSS lisans uzaktan eğitim fiyatı ile sahip olacaksın. El yazısıyla hazırlanmış renkli büyük boy 5 adet ders kitaplarınızı 2 gün içinde kargoyla adresinize gönderiyoruz.

KPSS Lisans Video ders paketi içeriği
Anayasa Hukuku
Devlet ve Hükümet Şekilleri
İdare Hukuku
Temel Hak ve Özgürlükler
Temel Hukuk
Uluslararası Örgütler
Yargı
Yasama
Yürütme
Coğrafi Konum
COĞRAFYA
Ekonomik Coğrafya
Güncel Verilerdeki Değişiklikler
İklim ve Bitki Örtüsü
Kalkınma Projeleri
Nüfus ve Yerleşme
Yeryüzü Şekilleri
Analitik Geometri
Çember, Daire
Çokgenler, Dörtgenler
Katı Cisimler
Üçgenler, Doğruda Açılar
ANAYASA
COĞRAFYA
GEOMETRİ
MATEMATİK
SÖZEL MANTIK
TARİH
TÜRKÇE
1.Dereceden Denklemler
Asal Çarpanlara Ayırma, EBOB-EKOK
Basit Eşitsizlikler
Bölme-Bölünebilme
Çarpanlara Ayırma
Fonksiyonlar
İntibak Eğitimi
İşlem, Modüler Aritmetik
Köklü Sayılar
Kombinasyon
Kümeler
Mutlak Değer
Olasılık
Oran Orantı
Permütasyon
Problemler
Rasyonel Sayılar
Sayılar-1
Sayılar-2
Sayılar-3
Sayısal Mantık
Tablo-Grafik Okuma
Üslü Sayılar
Soruların Yapısı
Atatürk ilke ve inkılapları
Beylikten Devlete Osmanlı
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
Dış Politika
İslamiyet Ön.Türk Tarihi
Kurtuluş Savaşı Hazırlık D.
Kurtuluş Savaşı Muharebeler D.
Osmanlı Duraklama Gerileme Dağılma
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
Osmanlı Yükselme Dönemi
TARİH
Türk İslâm Tarihi
XX.yy. Başlarında Osmanlı
Anlatım Bozuklukları
Anlatım Yöntemleri
Cümle Türleri
Cümlede Anlam
Cümlenin Ögeleri
Eylem Çatısı
Noktalama İşaretleri
Paragrafta Anlam
Ses Bilgisi
Sözcük Türleri
Sözcükte Anlam
Sözcükte Yapı
Sözel Mantık
TÜRKÇE
Yazım Kuralları
Öğretmen Kadromuz
Rehberlik Sinan Güzel
Anayasa Oğuz Helvacı
Coğrafya Mustafa Mervan
Coğrafya Sinan Güzel
Geometri Yılmaz Ceylan
KAMP Mustafa Mervan
KAMP Nihat Özdemiroğlu
KAMP Selami Reisoğlu
KAMP Sinan Güzel
KAMP Yelda Ünal
KAMP Yılmaz Ceylan
Matematik Erdinç Yıldırım
Matematik Yılmaz Ceylan
Sözel Mantık Yelda Ünal
Tarih Selami Reisoğlu
Türkçe Nihat Özdemiroğlu
   KURUMSAL
Bizi Takip Edin

Alfa Akademi YoutubeGri Alfa Akademi FacebookGri Alfa Akademi InstagramGri
   ALFA AKADEMİ


Alfa Akademi LogoGri
EĞİTİMDE 26. YIL
© Telif hakkı 1997-2022 ALFA Bilgi. Tek. Reklam Yay. San. Tic. Ltd.Şti. | Tüm hakları saklıdır. paket
Alfa Akademi whatsapp numarası